h
London Office
Quick Contact

Godziny otwarcia /  Pon – Pt 9.00 – 17.00

Zapraszamy do kontaktu  +48 71 306 51 51

Zmiany w prawie dotyczące nieruchomosci od 1 stycznia 2023 roku

Podatek od nieruchomości wzrośnie około 11.80 %

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).
Maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do PLN 1,00 za 1 m kw. powierzchni (jest to wzrost o PLN 0,11), lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – PLN 28,78 od 1 m kw. powierzchni użytkowej (jest to wzrost o PLN 3,04).

Od stycznia 2023 r. jedyną formą opodatkowania prywatnego najmu mieszkania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
8,5 % dla przychodów, których wysokość roczna przekraczać nie będzie PLN 100.000,00
12,5% dla przychodów powyżej PLN 100.000,00

Od 28 kwietnia 2023 r. wymagane będzie sporządzenie świadectwa charakterystyki energicznej dla każdej nieruchomości którą właściciel będzie chciał obrócić, zaś od 2024 r. wszyscy właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek sporządzić takowy dokument, zgodnie z Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

Obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w formie papierowej lub elektronicznej.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, pod warunkiem że nie dokonano termomodernizacji lub np. wymiany okien czy ogrzewania.
Osoba, która sporządziła świadectwo ma je uzupełnić o oświadczenie, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie ma być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy przez zbywcę nieruchomości świadectwa. W przypadku zbycia lub najmu istnieje obowiązek podania wskaźnik rocznego zapotrzebowania na: nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową, na energię użytkową, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.