h
London Office
Quick Contact

Godziny otwarcia /  Pon – Pt 9.00 – 17.00

Zapraszamy do kontaktu  +48 71 306 51 51

Zmiany w prawie pracy 2023

Wraz z wprowadzeniem w życie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r., w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 186, str. 105), w polskim Kodeksie pracy pojawią się istotne zmiany. Większa transparentność w zakresie szczegółowych warunków zatrudnienia oraz ustabilizowanie zasad dotyczących okresu próbnego.

W 2023 roku rozpocznie się również proces wdrażania unijnej dyrektywy work-life balance. Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne niewiadomo, kiedy dokładnie zaczną obowiązywać zmiany.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową wersję Kodeksu pracy, który będzie uwzględniał modyfikację przepisów wynikających z dyrektywy Rady (UE) 2019/1158. Implementacja miała zostać zrealizowana do 2 sierpnia 2022 roku. Niestety prace nad projektem się wydłużyły. Projekt Ustawy o work-life balance jest ukierunkowany na wyrównanie obowiązków i uprawnień rodzicielskich wśród pracujących kobiet i mężczyzn. Zmiany mają nie tylko ułatwić pracownikom pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym, ale również mobilizować ojców do aktywnego wykorzystania przysługujących im urlopów: rodzicielskiego, opiekuńczego i ojcowskiego.
Jedną z istotnych zmian będzie m.in. odebranie pracownikom możliwości przenoszenia części urlopu rodzicielskiego np. z ojca na matkę. Po wdrożeniu zmian ojcowie będą uprawnieni do skorzystania ze swoich 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym czasie mogą pobierać zasiłek w wysokości 70% średniego rocznego wynagrodzenia. Jeżeli nie wykorzystają urlopu w ciągu 12 miesięcy – urlop przepadnie i nie będzie można przenieść go na matkę.
Dyrektywa unijna work-life balance wpłynie również na: zmianę wysokości zasiłku rodzicielskiego (na korzyść rodziców), wydłużenie urlopu rodzicielskiego, wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego, czy też umożliwienie pracującym rodzicom korzystania z pracy zdalnej.

Nowe przepisy dotyczyć będą również działów kadr i płac. Rząd zapowiedział znaczące zmiany w regulaminach pracy i w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zostaną wprowadzone nowe wzory dokumentów kadrowych, np.wniosków o zmianę warunków pracy, arkuszy informacyjnych na temat warunków zatrudnienia itp.